Fiksna postavitev vozlišča v programu Freeplane

Na usposabljanju Zveze prijateljev mladine Slovenije za uporabo prosto dostopnega programa Freeplane, ki je namenjen izdelavi miselnih vzorcev, so udeleženci postavili vprašanje, kako fiksirati položaj posameznega vozlišča v miselnem vzorcu.

Fiksno oz. statično vozlišče pomeni, da na njegov položaj v miselnem vzorcu ne vpliva premikanje ali položaj drugih vozlišč. Pri dinamičnem premikanju vozlišč se namreč dogaja, da sprememba položaja vozlišča vpliva na spremembo položaja povezanega ali bližnjega vozlišča.

Položaj izbranega vozlišča fiksiramo z menijskim ukazom Uredi > Prosto postavljeno vozlišče – označimo kvadratek (Slika 1).

Vozlišči 2 in 3 smo s tem postavili v fiksni položaj, zato lahko vozlišče 1 po želji premikamo v miselnem vzorcu in s tem ne spreminjamo položaja ostalih dveh vozlišč (Slika 2).

Pozor: Ko fiksiramo izbrano vozlišče, se njegov položaj premakne na sredino miselnega vzorca, zato ga moramo postaviti nazaj na izhodiščni položaj.

Lep pozdrav,
Simon, mentor na delavnicah za osnovno uporabo Freeplane

Slika 1

Slika 2

1 Like