Navedena določila urejajo pogoje uporabe spletne strani Na-prostem.si. Za uporabo se morate z njimi strinjati in jih spoštovati.

Skoči na:

Uporabniški račun

Za uporabo določenih funkcij foruma, se morate registrirati in prijaviti kot uporabnik. Ob registraciji je potrebno navesti določene podatke, kamor spadata najmanj elektronski naslov in uporabniško ime. Uporabniški račun lahko zaprete kadar koli s poslano zahtevo na elektronski naslov info@na-prostem.si.

Uporabnik prevzema odgovornost za vsa dejanja, opravljena preko uporabniškega računa do zaprtja računa oziroma obvestitve o ogroženosti računa. V slednjem primeru je potrebno nemudoma obvestiti upravljavca.

Uporabnik mora izbrati varno geslo za svoj račun in ga obdržati v tajnosti.
Upravljavec lahko omeji, začasno izključi ali dokončno odstrani uporabniški račun v primeru kršitve pogojev uporabe ali pravil skupnosti.

Pogoji za uporabo foruma

Your permission to use the forum is subject to the following conditions:

 1. Prepovedano je kršiti veljavne pravne predpise.

 2. Prepovedana je uporaba tujega uporabniškega računa brez posebnega dovoljenja uporabnika, ki mu račun pripada.

 3. Prepovedano je trgovati z uporabniškimi imeni ali računi.

 4. Prepovedano je oglaševanje, pošiljanje verižnih sporočil in podobno nagovarjanje na forumu ter uporaba foruma v namen zbiranja osebnih podatkov za oblikovanje oglaševalskih podatkovnih seznamov ali zbirk.

 5. Prepovedano je avtomatizirati dostop do foruma ali nadzorovati forum s pomočjo vtičnika, programsko razširitvijo ali drugim računalniškim programom, ki ni spletni brskalnik. Izjemoma je slednje dopustno za javno dostopen iskalnik.

 6. Prepovedano je lažno izdajanje za osebo, povezano ali podprto s strani upravljavca ter lažno izdajanje za drugo osebo skozi forum.

 7. Prepovedano je objavljanje hiperpovezav do slik ali drugih delov vsebine foruma na drugih spletnih straneh.

 8. Prikaz katerega koli dela foruma na drugih spletnih straneh s pomočjo <iframe> ni dovoljen.

 9. Z gradiva, ki ga prenesete s foruma, ne smete odstraniti oznak, ki kažejo na lastništvo.

 10. Prepovedano je onemogočiti ali zaobiti varnostne ukrepe ali omejitve dostopa do foruma.

 11. Prepovedano je obremenjevati infrastrukturo foruma z nerazumnim obsegom zahtev ali zahtevami, katerih namen je nerazumna obremenitev informacijskih sistemov, na katerih temelji forum.

 12. Na forumu se ne smete izdajati za drugo osebo.

 13. Prepovedano je spodbujanje ali pomoč drugim pri kršenju veljavnih pogojev uporabe.

Vsebinski standardi

 1. Na forumu ni dovoljeno objavljanje vsebine, ki je nezakonita, žaljiva ali drugače škodljiva za ostale uporabnike.

 2. Na forumu ni dovoljeno objavljanje vsebine, ki krši pravice intelektualne lastnine, zasebnost posameznika ali dogovore, ki ste jih sklenili z drugimi.

 3. Na forumu ni dovoljeno objavljanje vsebine, ki vsebuje zlonamerno računalniško kodo, kot so računalniški virusi ali vohunska programska oprema.

 4. Ni dovoljeno ustvarjanje uporabniških računov, katerih namen je zgolj lastninjenje posameznega uporabniškega imena, imena teme ali drugega unikatnega identifikatorja.

 5. Foruma ne smete uporabljati za razkrivanje informacij, ki jih nimate pravice razkriti, na primer zaupnih ali osebnih podatkov drugih.

Ukrepi administratorja in moderatorjev

V primeru uporabnikove kršitve pogojev uporabe ali pravil skupnosti, lahko administrator ali moderatorji izrečejo enega ali več ukrepov, navedenih spodaj:

 1. Opomin

 2. Začasna onemogočitev pisanja prispevkov

 3. Začasna izključitev uporabniškega računa

 4. Odstranitev uporabniškega računa

Družba lahko preiskuje in preganja kršitve teh pogojev v skladu z zakonom. Družba lahko obvesti organe pregona in z njimi sodeluje pri pregonu kršitev zakona in teh pogojev.
Če menite, da je nekdo na forumu objavil vsebino, ki krši pogoje, nas o tem obvestite na elektronski naslov info@na-prostem.si.

Pravice intelektualne lastnine

Vsebina, ki jo predložite forumu, je vaša last in sami odločate, kakšno dovoljenje boste dali drugim zanjo, vendar pa z objavami vsebin na forumu uporabnik na upravljavca časovno in prostorsko neomejeno ter neizključno prenese pravico reproduciranja, pravico distribuiranja, pravico predelave in pravico dajanja na voljo javnosti.

Z objavo vsebine, se uporabnik odpoveduje morebitnim zahtevkom do upravljavca v zvezi z objavljeno vsebino.

Uporabnik jamči, da z objavo vsebine na spletni strani ne posega v pravice prava intelektualne lastnine tretjih oseb. V primeru kršitve je uporabnik upravljavcu dolžan povrniti nastalo škodo.
Upravljavec si pridržuje pravico začasno ali trajno odstraniti vsebino, ki krši pravice prava intelektualne lastnine tretjih oseb.

Brez dovoljenja upravljavca je prepovedano objavljati, reproducirati ali kako drugače uporabljati oziroma obdelovati vsebino ter logotip in ostale razločevalne znake spletne strani Na-prostem.si.

Odgovornost uporabnika

Uporabnik se zavezuje povrniti škodo upravljavcu, nastalo zaradi pravnih zahtevkov drugih oseb v povezavi s kršitvijo pogojev uporabe preko pripadajočega uporabniškega računa. Uporabnik in upravljavec sta se dolžna pravočasno obveščati o morebitnih pravnih zahtevkih, pri katerih je potrebno povrniti škodo upravljavcu.

Omejitev odgovornosti

Uporabniki foruma sprejemajo tveganje uporabe foruma in vsebino foruma. Storitev foruma se zagotavlja v skladu s pravom, takšna, kot je in brez kakršnegakoli jamstva glede delovanja.

Forum lahko vsebuje hiperpovezave do spletnih strani, ki jih upravljajo druge osebe. Upravljavec ne prevzema jamstva glede storitev ali vsebine, ki jo te omogočajo. Uporaba storitev drugih oseb je lahko urejena z določili, ki veljajo med posameznikom in relevantnim ponudnikom storitve.

Upravljavec in pripadajoči ponudniki storitev niso odgovorni za škodo, nastalo na podlagi uporabnikove kršitve pogojev uporabe, ki je zaposleni niso mogli razumno predvideti ob dogovoru o pogojih uporabe.

Povratne informacije

Na spletni strani Na-prostem.si toplo sprejemamo vaše povratne informacije in priporočila glede storitve foruma. Slednje lahko objavite na forumu v kategoriji Vaše pohvale in pripombe.

Kontakt

V skladu s pogoji uporabe, nas lahko obveščate o kršitvah pravil in pošiljate vprašanja, priporočila ter povratne informacije na elektronski naslov info@na-prostem.si.

Končne določbe

Uporabnik ali upravljavec lahko kadarkoli prekineta dogovor o pogojih uporabe. Ob prekinitvi dogovora, preneha tudi uporabnikovo dovoljenje za uporabo foruma. Kljub temu ne izgubijo veljave sledeči deli pogojev uporabe: pravice intelektualne lastnine, odgovornost uporabnika, omejitev odgovornosti in povratne informacije.

Pridržujemo si pravico do spremembe pogojev uporabe. O tem vas bomo pravočasno obvestili na spletni strani ali na drug primeren način.

Z uporabo spletne strani Na-prostem.si uporabnik potrjuje, da sprejema navedene pogoje uporabe.

Pogoji uporabe spletne strani Na-prostem.si veljajo od 1. januarja 2023.