SCM Breeze - orodje za pomoč pri delu z GIT-om iz ukazne vrstice

SCM Breeze - odlična stvar za tiste, ki uporabljajo GIT preko terminala: GitHub - scmbreeze/scm_breeze: Adds numbered shortcuts to the output git status, and much more

Zadeva uvede nekaj GIT aliasov, ki skrajšajo tipkanje (gco namesto git check-out itd), ampak to ni njena največja prednost. V ukazih, ki ti recimo dajejo spisek fajlov, ti zraven fajle še oštevilči, in potem lahko te fajle poimenuješ po številkah, namesto da tipkaš njihova imena.

Na primer:

gs # git status
-----------
# On branch: dev | [*] => $e*
#
➤ Changes not staged for commit
#
#    deleted: [1] .idea/jsLibraryMappings.xml 
#    modified: [2] .idea/misc.xml 
#    modified: [3] src/main/kotlin/si/company/project/source.kt
-----------
ga 3 # git add src/main/kotlin/si/company/project/source.kt
-----------
# Added '/home/gregopet/proj/project/src/main/kotlin/si/company/project/source.kt

Za vse ne-git ukaze pa ti te iste fajle naredi dostopne kot environment spremenljivke; v zgornjem primeru bi tako lahko npr. napisal cat $e3, da dobim vsebino le-te datoteke. In na enak način deluje tudi za branche.

2 Likes