Spreminjanje vrstnega reda podrejenih vozlišč v programu Freeplane

Na usposabljanju Založbe Beletrina za uporabo prosto dostopnega programa Freeplane so udeleženci postavili vprašanje glede spreminjanja vrstnega reda podrejenih vozlišč v miselnem vzorcu.

Vrstni red označenega podrejenega vozlišča spremenimo z menijskim ukazom Uredi > Premakni in razvrsti > Vozlišče navzgor (če ga želimo premakniti navzgor) ali Vozlišče navzdol (če ga želimo premakniti navzdol) (Slika 1).

V našem primeru smo podrejeno vozlišče 2 prestavili navzdol na položaj tretjega vozlišča po vrstnem redu (Slika 2).

Lep pozdrav,

Simon, mentor na delavnicah za osnovno uporabo Freeplane


1 Like