Video vodičem manjka "uporabnosti"

Video vodiči, ki so posneti na spletni strani Na-Prostem video ne vsebujejo dovolj uporabnosti same vsebine… Rad bi delil nekaj kritike. Upam, da ne bo kakšne zamere s strani video producenta :sweat_smile: in se bo kritiko upoštevalo.

Glede na to, da se koristi čas in sredstva za snemanje video vsebine, bi se lahko posvetili tudi nekaj ključnim faktorjem za uporabnost vsebine, kot je ta, “zakaj bi uporabnik video sploh gledal?”

  • Ime mentorja in naslov ima premalo kontrasta z ozadjem in se slabo vidi.

  • logotip Na-Prostem občasno ovira vsebino, ki jo želi predstaviti mentor. Npr. Mentor klikne v levi zgornji kot (kjer je logotip) in uporabnik ne more videti, oz. se slabo vidi, kaj je mentor kliknil.

  • Miškin kazalec je premajhne velikosti ali se preslabo vidi. V video snemalni programski opremi, nameščeni na mentorjevem računalniku bi bilo treba uporabiti funkcijo “prikaza” klikov, torej ko mentor klikne nekam, se na miškinem kazalcu prikaže animacija, ki ponazarja klik miške, čemur pa lahko gledalci lažje sledijo.

  • Več je poudarka na snemanju mentorja med predstavljanjem, kot pa na vsebini, ki se predstavlja. Ko mentor začne z opravljanjem predstavitvenih funkcij, se video vklopi takoj, ko začne mentor nekaj početi in zato je prisotne nekaj dizorientacije uporabnika - “kaj se dogaja”. Premalo časa se prikazuje vsebina na računalniku, ko pa se prikazuje, se pa video hitro vrne na mentorja, ki zadevo pojasnjuje.

  • Namen video vsebine na prostem je verjetno poučiti uporabnike, kako uporabljati predstavljeno programsko opremo in zato bi moralo biti na tem več poudarka.

  • Koraki na zaslonu občasno potekajo prehitro in se video takoj vrne na mentorja.

  • morda bi bilo smiselno, da bi bilo manj prehodov med vsebino, ki se jo prikazuje in samim mentorjem. To se lahko naredi tako, da se spodnji levi del videa nameni manjšemu oknu, v katerem je video mentorja in se s tem lahko hkrati spremlja vsebino in mentorja. To je že pogosto uporabljena praksa med snemanjem takšnih videov.

  • pogosto se zgodi, da ko mentor želi prikazati, kaj naj uporabnik/gledalec stori, se video vsebina zaslona ne prikaže, temveč se prikaže video mentorja in računalnika pod zornim kotom, kjer ni mogoče videti, kaj je mentor storil

Skratka, predlagam, da se video produkcija za snemanje prikaznih videov korenito spremeni, da se pridobi na uporabnosti samih videov. Npr. Če bom nekomu želel prikazati delovanje LibreOffice s tem, ne bom delil povezave videa, kjer se polovica uporabnih podatkov sploh ne vidi oz. se vsebini, ki jo želimo pridobiti, težko sledi. Predlagam branje vsebine, kako narediti super tutorial videje in se ravnati po nekih smernicah s tega področja.

1 Like

Klemen, v imenu kolektiva Na-Prostem se ti zahvaljujem za umestne in konstruktivne pripombe ter predloge za izboljšavo naših video navodil.

Lp.