Zadruga z.o.o ali z.b.o.?

Zadruga z omejeno odgovornostjo ali zadruga brez odgovornosti?

Kaj so prednosti in kaj slabosti ene ter druge?

Relevanten del Zakona o Zadrugah:

55. člen

Firma zadruge mora vsebovati označbo, da gre za zadrugo in označbo odgovornosti članov za obveznosti zadruge:

  • »zadruga z omejeno odgovornostjo« ali okrajšavo »z.o.o.«, če je odgovornost članov za obveznosti zadruge po zadružnih pravilih omejena na določeno vsoto;>
  • »zadruga brez odgovornosti« ali »z.b.o.«, če je odgovornost članov za obveznosti zadruge po zadružnih pravilih izključena.

Pravico in obveznost, da uporabljajo v firmi označbo, da gre za zadrugo, imajo samo zadruge in druge oblike zadružnega organiziranja v skladu s tem zakonom.

Jaz sicer nisem nek strokovnjak iz tega področja ampak vsaj pri d.o.o. je tako da če je odgovornost omejena potem imaš lastnika / direktorja drugače pa ne, ane?

Pač če imaš lastnika / direktorja lahko ta pobere dobiček in odloča namesto ostalih.

Če že imaš zadrugo se to zdijo kot stvari, ki so znane že v točki ko jo oblikuješ in potem izbereš ustrezno obliko na podlagi tega, ne obratno?

LP,
Jure